15.3.2015 அன்று தெப்பம் தண்ணீர் தருமம் அருகே உள்ள விநாயகர் கோவிலிலும் மற்றும் ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலிலும் நடைபெற்ற சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு.