பங்குனிப்பொங்கல் 2017

19-3-2017 முதல் 16-4-2017 வரை பங்குனிப்பொங்கல் திருவிழா

Read More

பங்குனிப்பொங்கல் 2017 சாட்டுதல்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2017 - 19.3.2017 அன்று நடைபெற்ற சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியின் வீடியோ தொகுப்பு

Watch Now

பங்குனிப்பொங்கல் 2017 - நேரடி ஒளிபரப்பு

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு...

Watch Now

விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் தேவஸ்தானம், விருதுநகர்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2017

09-04-2017 ஞாயிறு - பங்குனிப் பொங்கல்

10-04-2017 திங்கள் - கயிறு குத்து & அக்னிச்சட்டி

11-04-2017 செவ்வாய் - தேரோட்டம்

12-04-2017 புதன் - தேர்தடம்பார்த்தல்

13-04-2017 வியாழன் - மஞ்சள் நீராட்டம் & கொடியிறக்கம்

16-04-2017 ஞாயிறு - திருவிழா நிறைவு

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ வால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ ரெங்கநாத சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ பாலாஜி பெருமாள் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ மகான் திருப்புகழ் சுவாமி கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ சொக்கர் பிரியாவிடையம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா 2017

திருவளர் பாண்டி நாட்டின் செல்வமாய் விளங்கும் ஜோதி... விருதுமா நகரந்தன்னில் விமலையானந்த மாரி... கருணையை யேந்தி நாடார் கண்ணியம் பெருகச் செய்யும்... வருடமாம் திருவிழாவின் மகத்துவம் விளம்ப லாமோ...

More Info
Address
Virudhunagar Hindu Nadars' Devasthanam,
2, Post Office Road, Virudhunagar, Tamilnadu, India - 626001
Phone
+91 4562 243445, +91 4562 243645, +91 94865 56814
Mail
info@vhnd.in
Web
http://www.vhnd.in